Allt inom dykbranschen förekommande arbeten
Byggarbetaren på djupt vatten

Första dykupplevelsen hade han i åttaårs åldern. Sedan dess har det rullat på med dykning i olika former. 1975 startade Christer Breman sin verksamhet. Numera är han en slags byggentreprenör som kan göra alla typer av sjörelaterade arbeten under vattenytan.
Han började sin bana som dykinstruktör men gör idag alla typen av arbeten efter att i 26 år ha haft det som sitt yrke. Breman Dykeris huvudsakliga sysselsättning är att utföra dyk- och anläggningsarbeten. Det kan vara allt från att reparera broar, byggen, färjeläger till kajer under vattnet. Han är ensam ägare men tar in anställda vid behov. Med den erfarenhet och kunskap han har som yrkesman menar Christer att det oftast är mycket lättare att lägga rörledningsarbeten i vatten än på land.
– Både i praktiken och ur estetisk synvinkel. På så vis slipper man ingripa i naturen genom berg osv. Christer har bl a varit med och sprängt Bätteleden för ca 20 år sedan. Det var 40000 kubik som sprängdes. Det första arbetet var en oljeplattform i Strömstad där 4000 personer var iblandade. Företagets verksamhetsområde är större delen av Sverige, han har även haft arbeten på Gotland.

Besiktningar
Christer gör även besiktningar av broar och kajer. Det är vanligt att det uppstår skador på betongen när isen trycker på, även när båtarna går in mot kajen. Då byggs eller sätts in s k polarer under kajerna och dessa måste repareras vart 15:e år så det finns att göra för Christer Breman och andra i hans bransch. Han har bl a klätt in hela Göteborgs hamn med rostfria plåtar som anlades i hylsor under kajkanten (istället för betong). Den stora arbetsperioden på året är mellan mars-november. Bremens Dykeri har en fast kundkrets av större företag; Vägverket, Sjöfartverket, Gatukontoret. Dessutom en rad byggföretag som Skanska, Peab m fl.
– Som dykare har jag en arbetsdag på 8 timmar. Under den tiden spenderar men ca 5-7 timmar under vattnet. När man bara rör sig från 0-10 meter kan man vara nere obegränsad tid, säger Christer.

Omväxlande yrke
Det tar ca 20 år att bli en fullfjädrad dykare som kan göra den typen av arbeten han utför: betong, timmer, bergssprängning, svetsning och rörläggeri. Allt är sådant man behöver ha övergripande hantverkskunskap och yrkesutbildning inom. Yrket är mycket omväxlande och Christer ser ingen avmattning inför framtiden.
– Jag trivs med livet under vattenytan och vill gärna arbeta med större och fler broarbeten i framtiden över hela Sverige, säger Christer, som tidigare bl a arbetat som arbetsledare på Källundssundsbron. Dykningsarbeten för byggindustrin är ett yrke det verkar gå inflation i. Det blir bara mer och mer att göra för Bremans Dykeri.

Bremans Dykeri

Bransch:
Fritid

Telefon: 0300-38009
Fax: 0300-38098

Adress:
Bremans Dykeri
Skårbyvägen
43495 Kungsbacka

| 13 SENASTE FÖRETAGEN